به وب سايت اختصاصی فروشگاه کشاورزی ساختمانی مانـدگار خوش آمديد
  جستجو

انواع پمپ های پیستونی و دیافراگمی برتولینی و الکتروپمپ های کوپله فابریک برتولینی ایتالیا جهت استفاده در کارواش و شستشوی فشار قوی آب ، سمپاش پشت تراکتوری ، سمپاش فرغونی و زنبه ، شستشوی معابر و خدمات شهری شهرداری ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، قابل استفاده برای مواد خورنده ، آب شور و آب دریا ، مناسب برای سیستم های شستشوی چند نازله با فشار بالا ، استفاده در سیستم های مه پاش ، پاشش کود و سموم
در این صفحه انواع پمپ های پیستونی برتولینی ایتالیا نمایش داده شده است
جهت نمایش و دریافت اطلاعات فنی پمپ های دیافراگمی برتولینی ایتالیا
اینجا کلیک کنید
جهت نمایش و دریافت اطلاعات فنی الکتروپمپ های کوپله فابریک برتولینی ایتالیا
اینجا کلیک کنید
 

 ( BERTOLINI Piston Pump ) پمپ های پیستونی برتولینی ایتالیا
تصویر و مدل پمپ فشار دبی توان وزن دور در دقیقه حداکثردمای آب قطر مادگی شفت نوع روغن مقدار روغن ورودی پمپ خروجی پمپ

WJCU-110
100 bar 1.3 lit/min 0.3kw/0.4hp 6 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WML1515
150 bar 15 lit/min 4kw/5.5hp 7 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.6 lit 1/2" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی ، مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WJCU-710
100 bar 7 lit/min 1.4kw/1.9hp 6 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WJCU-410
100 bar 4 lit/min 0.9kw/1.2hp 6 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WJCU-210
100 bar 2 lit/min 0.5kw/0.6hp 6 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WBL1312
120 bar 13 lit/min 3kw/4hp 5.8 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی ، مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WBL1111
110 bar 11 lit/min 2.2kw/3hp 5.8 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی ، مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WBG2535
175 bar 13.2 lit/min 4.3kw/5.8hp 6 kg 3450 74 0C 3/4" SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WBG2530
175 bar 11.4 lit/min 3.8kw/5.1hp 6 kg 3450 74 0C 3/4" SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WBG2025
140 bar 9.5 lit/min 2.6kw/3.5hp 6 kg 3450 74 0C 3/4" SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی
تصویر و مدل پمپ فشار دبی توان وزن دور در دقیقه حداکثردمای آب قطر مادگی شفت نوع روغن مقدار روغن ورودی پمپ خروجی پمپ

WBG1630
110 bar 11.4 lit/min 2.5kw/3.4hp 6 kg 3450 74 0C 3/4" SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

WBC1111
110 bar 11 lit/min 2.2kw/3hp 6 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.5 lit 3/8" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

TTK2130
300 bar 21 lit/min 12.3kw/16.4hp 15.7 kg 1450 74 0C 24 mm SAE75W90 1.3 lit 3/4"  
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری

TML2020
200 bar 20 lit/min 7.6kw/10.1hp 9.5 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.7 lit 1/2" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری

TML2015
150 bar 20 lit/min 5.8kw/7.8hp 9.5 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.7 lit 1/2" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری

TML1520
200 bar 15 lit/min 5.8kw/7.8hp 9.5 kg 1450 60 0C 24 mm SAE75W90 0.7 lit 1/2" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری

TMG3545
240 bar 17 lit/min 6kw/8.1hp 10.8 kg 3450 60 0C 1" SAE75W90 0.7 lit 1/2" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

TAM2015
150 bar 20 lit/min 5.7kw/7.7hp 10.6 kg 1450 85 0C 24 mm SAE75W90 0.7 lit 1/2" 3/8"
پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات اسیدی ، قلیایی و آب دریا ، پمپ آب شور

RBL5019
190 bar 50 lit/min 18.5kw/25hp 19.5 kg 1450 74 0C 30 mm SAE75W90 1.5 lit 1" 1/2"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی  برای کار در شرایط دشوار صنعتی و سیستم های شستشوی چند نازله 

RAL1840
400 bar 18 lit/min 14.5kw/19.5hp 18.5 kg 1450 74 0C 30 mm SAE75W90 1.5 lit 1" 3/8"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی  برای کار در شرایط دشوار صنعتی و سیستم های شستشوی چند نازله 
تصویر و مدل پمپ فشار دبی توان وزن دور در دقیقه حداکثردمای آب قطر مادگی شفت نوع روغن مقدار روغن ورودی پمپ خروجی پمپ
RA2450 500 bar 24 lit/min 23.4kw/31.4hp 52 kg 1450 74 0C 30 mm SAE75W90 1.5 lit 1" 3/8"
پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات اسیدی ، قلیایی و آب دریا ، پمپ آب شور

KTV3015
300 bar   9kw/12.1hp 15.5 kg 1450 74 0C 30 mm SAE75W90      
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری

KKV2028
210 bar 28 lit/min 10.5kw/14hp 18 kg 1450 74 0C 30 mm SAE75W90 1.4 lit 1" 1/2"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در سمپاش پشت تراکتوری ، کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری

KKV1636
160 bar 36 lit/min 10.8kw/14.5hp 18 kg 1450 74 0C 30 mm SAE75W90 1.4 lit 1" 1/2"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در سمپاش پشت تراکتوری ، کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری

CX1021
210 bar 98 lit/min 40.2kw/53.9hp 83 kg 1000 60 0C 40 mm SAE75W90 4 lit 1،1/2"  
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، پمپ شستشو ، پمپ برتولینی با آبدهی بالا

CK1525
105 bar 98 lit/min 20.1kw/27hp 52 kg 1450 60 0C 35 mm SAE75W90 2.8 lit 1،1/4" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، پمپ شستشو ، مخزن شور ، پمپ برتولینی با آبدهی بالا ، قابلیت کاربرد در ماشین های آتش نشانی و ماشین های شستشوی شهرداری

CK120
70 bar 111 lit/min 15.2kw/20.4hp 32 kg 550 60 0C 35 mm SAE 30 2.8 lit 1،1/2" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سمپاش های پشت تراکتوری ، پمپ شستشو ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری

CK110
70 bar 101 lit/min 13.8kw/18.6hp 32 kg 550 60 0C 35 mm SAE 30 2.8 lit 1،1/2" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سمپاش های پشت تراکتوری ، پمپ شستشو ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری

CA2220
150 bar 80 lit/min 23.3kw/31.3hp 52 kg 1450 60 0C 35 mm SAE75W90 2.8 lit 1،1/4 3/4"
پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات خورنده و آب دریا ، پمپ آب شور ، پمپ آبرسانی و انتقال آب ، پمپ برتولینی با دبی بالا

CA1525
105 bar 100 lit/min 29.4kw/39.4hp 52 kg 1450 60 0C 35 mm SAE75W90 2.8 lit 1،1/4 3/4"
پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات خورنده و آب دریا ، پمپ آب شور ، پمپ آبرسانی و انتقال آب ، پمپ برتولینی با دبی بالا
تصویر و مدل پمپ فشار دبی توان وزن دور در دقیقه حداکثردمای آب قطر مادگی شفت نوع روغن مقدار روغن ورودی پمپ خروجی پمپ

C2233
150 bar 122 lit/min 35.8kw/48hp 75 kg 1450 60 0C 35 mm SAE75W90 2.8 lit 1،1/4 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا

C1258
80 bar 251 lit/min 39.4kw/26hp 75 kg   60 0C 35 mm SAE75W90 2.8 lit 1،1/4 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا

CK220
60 bar 201 lit/min 23.7kw/31.6hp 45 kg 550 60 0C 35 mm SAE 30 2.8 lit 1،1/4" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا

CK146
60 bar 141 lit/min 16.6kw/22.2hp 45 kg 550 60 0C 35 mm SAE 30 2.8 lit 1،1/2" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا

C75
50 bar 67 lit/min 6.4kw/8.6hp 19 kg 550 60 0C 35 mm SAE 30 1.9 lit 1" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های شستشوی صنعتی ، پمپ قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری

C35
50 bar 30 lit/min 3kw/4hp 8.5 kg 1450 60 0C 24 mm SAE 30 0.95 lit 1/2" 3/4"
پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های مه پاش ، پمپ سمپاش فرغونی و زنبه ، پمپ مه پاش

تلفن: 36704125-026  ،  36704134-026  ، 09123606114               فکس: 89787747-021                ایمیل: rad.atpco@gmail.com
اطلاعيه ها
پيوندها
مقالات
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت آوا توسعه پويا مي باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون