به وب سايت اختصاصی فروشگاه کشاورزی ساختمانی مانـدگار خوش آمديد
  جستجو
مدل قطر اتصال لوله
inch
     قدرت     الکتروموتور
W
برق مصرفی
V-ph-Hz
 موتور حداکثر ارتفاع
     Ft    (فوت)
 حداکثر آبدهی
         Gpm       (گالن بر دقیقه)
GHN 20/40-130 3/4″ 50 230-1-50 تکفاز سه سرعته 13 15.4
GHN 25/40-130 1″ 50 230-1-50 تکفاز سه سرعته 13 15.4
GHN 25/40-180 1″ 50 230-1-50 تکفاز سه سرعته 13 15.4
GHN 25/60-130 1″ 90 230-1-50 تکفاز سه سرعته 20 15.4
GHN 25/60-180 1″ 90 230-1-50 تکفاز سه سرعته 20 15.4
GHN 25/65-180 1″ 95 230-1-50 تکفاز سه سرعته 21 17.5
GHN 25/70-180 1″ 140 230-1-50 تکفاز سه سرعته 22 26.4
GHN 32/60-180 1-1/4″ 90 230-1-50 تکفاز سه سرعته 20 15.4
GHN 32/65-180 1-1/4″ 95 230-1-50 تکفاز سه سرعته 21 17.5
GHN 32/80-180 1-1/4″ 210 230-1-50 تکفاز سه سرعته 26 36.9
GHN 32/120-180 1-1/4″ 260 230-1-50 تکفاز سه سرعته 37 40.5
مدل های جدید                                                                                                               New Models 
GHNM 40-80 F220 2" 210 230-1-50 تکفاز سه سرعته 25 55
GHNM 40-75 F220 2" 280 230-1-50 تکفاز سه سرعته 26 60
مدل های جدید  ( پمپ های دور متغییر) مناسب برای پکیج با مصرف انرژی پائین                           New Models 
NMT 25-40-130 25 W پمپ 1 اینچ دور متغییرهوشمند تک فاز  13 15
NMT 25-40-180 25 W پمپ 1 اینچ دور متغییرهوشمند تک فاز  13 15
NMT 25-60-130 50 W پمپ 1 اینچ دور متغییرهوشمند تک فاز  13 15
NMT 25-60-180 50 W پمپ 1 اینچ دور متغییرهوشمند تک فاز  13 15